Zeszyty Naukowe "Acta Mygenica"

KNSB "Mygen" od 2008 roku podejmuje się wydawania własnych zeszytów naukowych. Początkowo publikowane w nich były artykuły pisane przez studentów i absolwentów kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z biegiem czasu dzięki zwiększającej się popularności Zeszytów oraz wysokiemu poziomowi publikowanych w nich prac, ich zasięg znacznie się rozszerzył. W obecnej chwili do Zeszytów trafiają artykuły pisane przez studentów z całego kraju. Egzemplarze każdego wydania są dostarczane do największych polskich studenckich kół biotechnologicznych oraz na najważniejsze konferencje, dzięki czemu autorzy prac mają gwarancję, że ich artykuły trafią do szerokiego grona odbiorców.

Jesteś zainteresowany publikacją artykułu w naszych Zeszytach? Wspaniale! Wystarczy zapoznać się z ważnymi terminami, napisać abstrakt oraz pełny artykuł wysłać do nas! Przed wysyłką swoją pracę należy poddać weryfikacji i zatwierdzeniu przez wybranego przez Ciebie opiekuna naukowego. Artykuł powinien zostać przesłany wraz z podpisaną przez niego zgodą, której szablon znajdziesz pod tym adresem.

Przed wysłaniem artykułu koniecznie zapoznaj się z Wymaganiami Redakcyjnymi!

Zachęcamy do publikacji w kolejnym numerze Zeszytów Naukowych "Acta Mygenica" Koła Naukowego Studentów Biotechnologii "Mygen". Akceptujemy artykuły przeglądowe i badawcze o tematyce z zakresu lifescience. Najlepsze z nadesłanych artykułów zostaną opublikowane w XVI wydaniu "Acta Mygenica" w listopadzie 2019. Termin nadsyłania abstraktów mija 20 października, natomiast artykułów oraz zgód opiekuna naukowego 27 października.
W razie pytań prosimy o kontakt z Arturem Blatem
(artur330@vp.pl)."

 

Finansowanie

Acta Mygenica jest wydawana dzięki wsparciu finansowemu poniższych organizacji.

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego