Członkowie Koła nie tylko reprezentują nasz Wydział na konferencjach krajowych i zagranicznych. Również sami chętnie zapraszamy studentów z całej Polski i świata do Krakowa.

W ciągu dwudziestu lat działalności Koła, współorganizowaliśmy liczne konferencje i sympozja. Do najważniejszych z nich należą Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii organizowane z pomocą Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii oraz kilka edycji Studenckiej Konferencji Matematyczno-Informatyczno-Biologicznej "Liczby-Komputery-Życie"

Wspólnie ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Technicznego w Monachium zorganizowaliśmy I i II German/Polish Lifescience Meeting. W 2011 razem z Kołem Naukowym Chemików UJ zorganizowaliśmy First Polish-French Students Conference "Science Mine" w Bochni, która była powiązana ze Szkołą Polsko-Francuską organizowaną na naszym Wydziale.

Ogólnopolska Konferencja Genetyczna "Genomica"

„Genomica” jest skierowana do studentów różnych stopni i kierunków - dopiero rozpoczynających swoją przygodę z nauką oraz takich, którzy prowadzą już własne badania i pragną zaprezentować je innym. Wydarzenie to jest doskonałą okazją dla początkujących badaczy do nawiązania pierwszych kontaktów naukowych, dyskusji na interesujące ich tematy, a także do zdobycia doświadczenia i odnalezienia się w środowisku naukowym. Również bardziej doświadczeni badacze znajdą sposobność do opowiedzenia o swoich dokonaniach i przedyskutowania z innymi nurtujących ich kwestii. Uczestnicy prezentują swoje referaty w formie piętnastominutowych wystąpień bądź posterów. Podczas prezentacji można przedstawić wyniki swoich własnych badań lub zreferować wybrane zagadnienia.

Oprócz wystąpień uczestników konferencji odbędą się także wykłady zaproszonych gości – wybitnych naukowców o znaczącym dorobku naukowym w dziedzinie genetyki.

Najbliższa, szósta, edycja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2020 r. w budynku Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Rejestracja trwa do 26 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji, a aktualności publikować będziemy na facebooku.

Do zobaczenia w Krakowie!