Osiągnięcia

Członkowie Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Mygen" aktywnie działają zarówno na polu naukowym, prezentując na konferencjach wyniki swojej pracy, jak również angażują się w promocję nauki i integrację środowiska studenckiego.

Pierwszy projekt finansowany przez macierzysty Instytut zakończył się publikacją: K.B.Wichera, N.Juraa, M.Kowanetza, M.Lorenowicza, I.Rafalskaa, W.Szybalski, M.Beretab: "Opracowanie eukariotycznego systemu ekspresyjnego działającego na podstawie aktywności rekombinazy Flp" w czasopiśmie Biotechnologia 1(44), 144-152, 1999 (a - student koła "Mygen"; b - opiekun Koła "Mygen").

Drugi projekt finansowany przez Radę Kół Naukowych UJ dotyczył konstrukcji wektorów ekspresyjnych pozwalających na uzyskanie antygenów, które później były wykorzystane przez Pracownię Przeciwciał Monoklonalnych naszego Wydziału do otrzymania przeciwciał.

Nasze postery i referaty prezentowaliśmy na licznych konferencjach ogólnopolskich, a także międzynarodowych, takich jak:

 • XXXIII Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, 25-29 lutego 2006, Krynica
 • IV International Scientific Conference for Students and Aspirants „Youth and Progress of Biology", 21-24 marca 2006, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina
 • Studenckie Seminarium „Sempowisko", 20-21 maja 2006 Kraków
 • VII Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, 17-19 listopada 2006, Kraków
 • XXXIV Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, 7-11 marca 2008, Zakopane
 • V International Scientific Conference for Students and Aspirants „Youth and Progress of Biology", kwiecień 2007, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina
 • Studenckie Seminarium „Sempowisko", 18-19 maja 2007 Kraków
 • II Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe „Między biotechnologią a ochroną środowiska – interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników", 13-14 października 2007, Zielona Góra
 • First German-Polish Students Life Science Meeting „Biotechnology in Europe", 5-9 listopada 2007, Monachium, Niemcy
 • VIII Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, 17-19 listopada 2007, Kraków
 • XXXV Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, 23-27 lutego 2008, Zakopane
 • VI International Scientific Conference for Students and Aspirants „Youth and Progress of Biology", 7-10 kwietnia 2008, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina
 • Studenckie Seminarium "Sempowisko", 19-20 kwietnia 2008, Kraków
 • II Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej w Krakowie, 17-20 kwietnia 2008
 • X Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Gdańsk 21-23.XI.2008
 • 36th Winter School of Biotechnology of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University, Zakopane 21-26.II.2009

Warto dodać, że dzięki licznym wyróżnieniom i aktywnym udziale w konferencjach nasi członkowie są stypendystami m.in. fundacji Sapere Auso, czy Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nie ograniczamy się tylko do udziału w konferencjach. VII oraz III Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii w listopadzie 2006 w Krakowie było zorganizowane głownie przez nasze Koło Naukowe.

W ciągu ostatnich 5 lat braliśmy udział:

 • w XIV i XV edycji Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów Biotechnologii i  International Conference of Biotechnology Students (OASSB)
 • Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza"
 • Studenckiej Konferencji Biologii Medycznej „Biofuzje"
 • Konferencji Liczby-Komputery-Życie

 

Poza działalnością ściśle naukową angażujemy się w organizację imprez mających na celu promocję nauki:

 • Małopolska Noc Naukowców w Krakowie
 • Festiwal Nauki w Krakowie
 • Akcja „Uniwersytet dla Szkół" (studenci naszego koła przybliżają najciekawsze zagadnienia z naszej dziedziny naukowej uczniom krakowskich liceów)
 • Dni Otwarte UJ na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

Chcemy, aby nasza działalność zawsze służyła innym, dlatego braliśmy czynny udział również w:

 • akcji charytatywnej „Miś pod szpitalną choinką" oraz „Szlachetna paczka"
 • szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy