Lifescience dla licealistów

... to nowatorski projekt KNSB „MyGen" zapoczątkowany w 2011 r. przez Katarzynę Dziedzic, Mateusza Kucharczyka i Iwonę Wójcik. Obejmuje on organizację serii zajęć dla licealistów, podczas których wykonują oni ćwiczenia laboratoryjne starannie wybrane spośród oferty różnorodnych kursów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Ten projekt ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że działalność naukowa i praca laboratoryjna nie zamyka się w murach uczelni, lecz ma ogromny wpływ na codzienne życie, dzięki swym zastosowaniom w medycynie oraz różnych gałęziach przemysłu. Jest to również swoista prezentacja oferty dydaktycznej naszego wydziału, mająca zachęcić licealistów do wyboru jednego spośród gamy kierunków tej jednostki. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez studentów i doktorantów naszego wydziału działających pod nadzorem pracowników naukowych. Projekt okazał się również być ciekawym wyzwaniem dla studentów, ponieważ dla części z nich jest to pierwsza szansa na zmierzenie się z działalnością dydaktyczną.