Zapraszamy w tym roku do Krakowa!

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

WYNIKI XIII OASSB

  Wyniki głosowania komisji na najlepszą prezentację ustną i poster podczas XIII OASSB w Krakowie:

 

Sesja

Kategoria

Autor

Tytuł

Proteomics & Bioinformatics

Oral presentation

Robert Lasek

Genomic anakysis of plasmid pP62BP1 isolated from strain Psychrobacter sp. DAB_AL62B

Poster

Aleksandra Białas

Marta Cieślik

Structure and properities of nanobodies

Industrial Biotechnology. Preservation of natural environment.

&

Varia

Oral presentation

Ewa Bauman

Enzymatic processing of municipal solid waste

Poster

Katarzyna Ciuba

Katarzyna Chamera

Growth of wood rotting fungion untypical substrates, examples of civilization wastes

Poster

Monika Marek-Swędzioł

Autophagy in the midgut epithelium of wingless Hexapoda

Biotechnology in medicine

Oral presentation

Mateusz Tomczyk

Heme Oxygenase – 1 inhibitor as a potential tool in anti – melanoma therapy

Oral presentation

Tomasz Klaus

First Polish monoclonal reagents for blood typing

Poster

Małgorzata Kulesza

Tomasz Klaus

First Polish monoclonal reagents for blood typing

Plant & Animal Biotechnology

Oral Presentation

Ewa Gogola

Color – coded imaging of the tumor microenvironment in a transgenic mouse line expressing the far-red fluorescent protein Katushka

Poster

Wojciech Nawrocki

Grzegorz Krzenka

Wojciech WIetrzyński

Cell sorting in microalgae cultivation

Molecular Biology, Biochemistry and Genetics

Oral presentation

Oleksandr Yagensky

Heme Oxygenase – 1 in Myogenesis: Focus on miRNA

Poster

Agata Groszewska

Association study of dopamine transporter (DAT) 3'UT VNTR polymorphism in patients with schizophrenia and controls.

 

  W przypadku sesji Biotechnology in medicine w kategorii oral presentation dwóch uczestników otrzymało jednakową ilość punktów, zatem przyznaliśmy dwie nagrody .

  W sesji Varia była jedna prezentacja ustna zatem połączyliśmy ją w tej kategorii z Industrial Biotechnology. Jeśli chodzi o postery, to postanowiliśmy oceniać je oddzielnie, ze względu na dużą liczbę plakatów sesji Varia. W wyniku tego laureatami kategorii poster w tej połączonej sesji są : przedstawiciel sesji Industrial i przedstawiciel sesji Varia.

Nagrodami w tej kategorii są bony w wysokości 120 zł do zrealizowania w księgarni naukowej.

 

  Wyniki głosowania publicznośći.

Według uczestników, autorem najlepszej prezentacji ustnej został Robert Lasek, najlepszego posteru zostali Małgorzata Kulesza i Tomasz Klaus.

Nagrodami w tej kategorii są iPody shuffle.
 

Drodzy uczestnicy!


Konferencja zbliża się wielkimi krokami. Mamy ogłoszenia dotyczące głownie osób biorących czynny udział w konferencji (prezentacja/poster).
Przede wszystkim dobra wiadomość : wszystkie abstrakty (niektóre po nadesłaniu poprawek) zostały zaakceptowane!

a) Oral presentation
Prelegenci proszeni są o przygotowanie prezentacji ustnych w języku angielskim.
Czas : mówienie  10 - 15 min, dyskusja 5 min.
Proszę wszystkich prezentujących o nadesłanie prezentacji w formacie pdf najpóźniej do czwartku 17.11.11r.
Zostaliście podzieleni zgodnie z sekcjami tematycznymi. W załączniku znajdziecie szczegółowy plan konferencji uwzględniający dokładną godzinę waszej prezentacji.

b) Posters
Postery zostały podzielone na dwie sesje. Szczegóły w załączniku - plan konferencji (druga strona). Niektóre plakaty miały źle przydzieloną lub też nie miały wybranej sesji. W takich przypadkach komisja przydzieliła poster do najbardziej odpowiedniej sesji. Aby upewnić się, do jakiej sesji jesteście przypisani, załączam plik w którym zebraliśmy tytuły wszystkich posterów.
Plakaty mogą być w dowolnym formacie, największy to A0.
Osoby, które zaliczono do sesji posterowej I muszą koniecznie przybyć o 8.00 na Wydział MiI aby rozwiesić plakat.

Jeśli ktoś przesłał abstrakt po terminie  (de facto czekaliśmy do 7.11 godz 2.30 ), nie będzie uwzględniony w publikacji konferencyjnej, jednak, tak jak wszyscy aktywni członkowie, dostanie zaświadczenie prezentacji posteru (wraz z jego tytułem).

Uwaga dla wszystkich:  W tym roku oceniać was będzie (plakaty i prezentacje) 3 osobowa komisja, w skład której będzie wchodził pracownik naukowy zajmujący się dziedziną zgodną z daną sesją  oraz członkowie zarządu ASSB. Na podstawie ich ocen wyłonimy najlepszy plakat i prezentację w danej sesji.
Zachęcam do śledzenia zmian na stronie - pojawi się komunikat o aktualnych utrudnieniach ruchu, plan szczegółowy (który w wyjątkowych wypadkach może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom).
Mam nadzieję, że skorzystaliście z przygotowanej przez nas atrakcji - zwiedzania Podziemi Rynku i zdeklarowaliście wybór grupy.  Czekamy na to do 13.11. włącznie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie,

Katarzyna Dziedzic

koordynator XIII OASSB w Krakowie

Drodzy uczestnicy!


Zapraszamy do wyboru grupy na zwiedzanie Podziemi Rynku! Bilet w cenie konferencji. Więcej informacji w dziale : Imprezy towarzyszące.
Dla wszystkich aktywnych uczestników : decyzja w sprawie abstraktów prezentacji ustnych zostanie podjęta 6.11.11r. i przesłana wszystkim uczestnikom, którzy zdeklarowali chęć wygłoszenia tychże prezentacji. W mailu podamy również obowiązujący format, termin nadesłania prezentacji i  przewidziany czas jej wygłaszania.

Wszystkie nadesłane abstrakty do posterów zostały zaakceptowane - w wyjątkowych przypadkach (niezgodność z wytycznymi) wysłano maile do poszczególnych osób. Format posteru: A0

Zachęcamy do odwiedzania strony!

7.11. powinien pojawić się w dziale "Download" nowy plan uwzględniający poszczególne prezentacje.
Będziemy go rozdawać wszystkim uczestnikom podczas rejestracji.

Jeśli jest ktoś zainteresowany noclegiem w hostelach to proszę o upewnienie się o wolnych miejscach  i potwierdzenie przybycia bezpośrednio w hostelu (Orange) lub u Magdaleny Kowalewskiej jamis.nlp@gmail.com    (Atlantis).

Do zobaczenia w Krakowie!

Komitet organizacyjny

ZAPROSZENIE

Pragniemy zaprosić na XIII Ogólnopolskiego Seminarium Studentów Biotechnologii, będące równocześnie III Międzynarodową Konferencją Studentów Biotechnologii. Odbędzie się ono 18-20 listopada 2011 roku w Krakowie.


Ogólnopolskie Akademickie Seminaria Studentów Biotechnologii (OASSB) są organizowane od dwunastu lat przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii (ASSB) w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Od dwóch lat przyjęły one charakter międzynarodowy, stąd pojawiła się druga nazwa Międzynarodowa Konferencja Studentów Biotechnologii. Kolejne edycje OASSB są jedną z niewielu okazji do przedstawienia wyników badań młodych naukowców w formie krótkich prezentacji ustnych czy posteru prezentowanego podczas sesji plakatowej.


Uczestnikami konferencji są studenci biotechnologii i kierunków pokrewnych (biochemii, biologii, medycyny, farmacji, neurobiologii itp.). Towarzyszą im pracownicy naukowi z ośrodków krajowych i zagranicznych.


W zeszłorocznej edycji, która odbyła się we Wrocławiu, wzięło udział ponad 240 osób. Mamy nadzieję, że "krakowska edycja" będzie cieszyła się równie wysokim zainteresowaniem. Naszym gościem specjalnym w tym roku jest prof. Claudine Kieda z Uniwersytetu w Orleanie - laureatka Medalu im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w 2009 roku oraz członkinii Polskiej Akademii Umiejętności (http://cbm.cnrs-orleans.fr/spip.php?article6010).

 

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!
Komitet Organizacyjny XIII OASSB w Krakowie

Sponsorują nas